Ik wil een hond

De aanschaf van een hond is vaak een bevestiging van een sociale status. Huisje boompje
beestje is een uitdrukking die ik vaak een beetje verbaster met huisje, boompje en een hond.
Een hondje brengt heel vaak veel vreugde in huis en is vaak een complementering van het gezin.
Kinderloze gezinnen scheppen veel vreugde aan een hond. Het geeft eigen huis en haard een
extra waarde. Er is iemand thuis die op je wacht, veel liefde geeft en kan soms een waardevolle
aanvulling geven binnen een kinderloos gezin.

Gezinnen met kinderen zien vaak in een hond een opvoedkundige complementering van het
gezin. Het zorgen voor een hond zoals het eten geven en uitlaten wordt onder toeziend oog van
de ouders aan de kinderen overgelaten. Er wordt een opvoedkundig beroep gedaan op de
kinderen hetgeen hun tevens leert dat zij een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Belangrijk is wel dat de ouders de continuïteit van deze verantwoording ook nauwlettend in de
gaten houden.

Voor oudere mensen is een hond echt iets speciaals. Vaak is een hond de link tussen voor de
geraniums zitten of toch er op uit gaan om de hond uit te laten. Vereenzaming of toch de
straat op moeten om de hond uit te laten. Een hond geeft altijd een soort van verbroedering
met mensen. Of dit nu bij het uitlaten is, bij het kopen van voer, thuis tijdens de visite of bij
de dierenarts voor de jaarlijkse enting, De hond brengt je in contact met mensen.
MAAR BEZINT EER GIJ BEGINT.

Een hond is geen wegwerpartikel. De aanschaf van een hond betekent een binding voor vele
jaren. De hond geeft heel vreugde maar er zijn wel consequenties aan verbonden.
Een hond kan ziek worden waardoor dierenarts kosten aanzienlijk kunnen oplopen.
De verzorging van een hond kost geld. Dit uit zich niet alleen in het kopen van voer. In sommige
gemeenten kan bijvoorbeeld de hondenbelasting nogal aan de hoge kant zijn. Informeer hier na
bij uw gemeente voordat U voor een onaangename verrassing komt te staan. Als U op vakantie
gaat en de hond in een pension gaat brengen, betekent dit een extra uitgave op uw
vakantiebudget. Een goed dierenhotel of pension kost afhankelijk van de hond al snel tussen de
5 en 15 euro per dag. Hondenmaterialen zoals benches, riempjes, manden, speeltjes en extratjes
zijn niet altijd goedkoop. Calculeer dit in bij de aanschaf van een hond. Het hebben van
een hond beperkt je in je bewegingsvrijheid. Een hond wacht op je thuis. Een hond heeft
weliswaar geen tijdsbesef, maar wanneer je een groot gedeelte van de dag weg bent, moet je
je afvragen of je een hond dit wilt aandoen. Het blijft een gezelschapsdier. Indien je denkt
dat een hond je sociale bewegingsvrijheid belemmert adviseer ik altijd om niet tot aanschaf
van een hond over te gaan. Wanneer ik de indruk krijg van aspirant kopers dat de hond grote
dagdelen alleen zal zijn, verkoop ik een puppie beslist niet.
Als je alle positieve en negatieve punten voor wat betreft de aanschaf van een hond hebt
afgewogen en je besluit staat vast namelijk "ik wil een hond" dan komen de volgende vragen:
welke hond....
waar koop ik een hond.....
een puppie of een oudere hond......
De meeste mensen die besluiten tot aanschaf van een hond, hebben vaak een ideaalbeeld van
een hond. Vaak zien mensen deze idealen terug in een bepaald ras. Mensen vinden bijvoorbeeld
een shar pei erg leuk vanwege het feit dat ze een puppie hebben gezien op een tv
reclamespotje. De pup had zo'n leuke rimpels. Echter bedenk dat deze rimpels naarmate een
sharpei ouder wordt verdwijnen. Teveel rimpels wordt conform de rasstandaard niet wenselijk
geacht. Ook uw woning kent zijn limieten voor de aanschaf van een hond. Als U gehuurd woont
zou ik altijd wel even kijken of het houden van een hond in uw woning wel is toegestaan. Ook de
situering van een woning is natuurlijk van belang. Een Sint Bernhard op 14 hoog is niet echt
ideaal.
U zult zien dat honden op veel plaatsen te koop worden aangeboden. In België op de markt en
de dierenwinkel.

In Nederland via internet of via (brood) fokkers, advertenties in kranten en weekbladen.
Honden worden verkocht met of zonder stamboom. Het hebben van een stamboom biedt geen
enkele garantie dat U ook een goede hond koopt. Als U besluit een rashond te kopen raad ik
iedereen aan om in ieder geval contact op te nemen met een rasvereniging. Een rasvereniging is
altijd een orgaan die begaan is met het bepaalde ras. Het kent een fokreglement waaraan in
ieder geval erkende fokkers zich aan moeten houden. Een rasvereniging biedt ook vele
voordelen op het gebied van garantie voor de koper. Wel is het zo dat de aanschaf van een
hond via een erkende fokker vaak iets duurder zal uitvallen.

De aanschaf van een hondje zonder stamboom en bij een niet erkende fokker hoeft niet altijd
negatief te zijn. Integendeel. Mensen die het leuk vinden om een keer een nestje te hebben
met een bepaalde hond, verzorgen de puppies als of het hun eigen kinderen zijn. Vaak willen
deze mensen de puppies verkopen aan de kostprijs en doen er alles aan om een gezond hondje
te verkopen.

Oppassen is het pas als hondjes worden aangeboden zonder dat de ouderdieren (in ieder geval
de moeder) aanwezig zijn( is). De puppies niet zijn geënt en er ook geen dierenpaspoort kan
worden overlegd. Ik heb al gezegd dat hondjes geld kosten. Ook in de puppiefase. Een fokker,
niet aangesloten bij een rasvereniging en die een pup verkoopt zonder stamboom moet minimaal
zorgen voor
- nestcontrole door de dierenarts. Zijn de puppies gezond en een spuitje voor de moederhond
voor sluiting c.q. kanteling van de baarmoeder.
- Ontwormingskuren.
- Zes weken spuitje, dierenpaspoort en eventueel het hondje laten chippen.
Mensen die alleen maar geld willen verdienen aan hondenhandel (is zelfs verboden in
Nederland) zullen deze kosten niet of nauwelijks maken. Vaak komen deze puppies uit de
Oostbloklanden. Het gehele nest wordt voor een fractie van de prijs gekocht. Ze worden in
Nederland illegaal geïmporteerd in bijvoorbeeld vrachtwagens. De pups komen meer dood dan
levend hier aan. Voordeel is wel dat deze hondjes veel en veel goedkoper worden verkocht dan
dat een bonafide Nederlandse fokker een dergelijk hondje kan aanbieden. Echter garantie tot
de voordeur. Is de pup ziek dan is het jammer maar dikke bult eigen schuld. Het gevolg is een
zeer hoge dierenartsrekening. En dat is nog niet zo erg, maar wat te denken wat de ziekte of
zelfs het overlijden van een puppie in uw gezin teweeg zal brengen.
Mijn advies is altijd: Raadpleeg een rasvereniging of fokker waar U vertrouwen in heeft.
Als laatste dan de vraag of U een oudere hond of een puppie wilt?
Het kopen van een puppie is natuurlijk leuk. Je hebt invloed op de socialisatie en ontwikkeling
van de hond. Echter een pup is niet zindelijk en opvoeding van een puppie kost energie en soms
een poepie en plasje in de huiskamer. Voor oudere mensen kan zoiets best wel eens een
probleem zijn. Het kopen van een oudere hond biedt als voordeel dat je dergelijke problemen
vaak kunt vergeten.

Het kopen van een hond bij een dierenasiel kan vaak een prima optie zijn. Immers de honden
krijgen dan een tweede kans om een nieuw baasje te vinden. Mijn ervaring is dat de mensen van
de dierenbescherming en vrijwilligers in dierenasiels meer dan prima werk verrichten. Nadeel
is echter dat ze afhankelijk zijn van de info die hun oude baasje over de hond verstrekt. Mijn
kind is allergisch, daarom moet de hond weg. Hij is niet zindelijk te krijgen. Baasje is
overleden. Dit zijn vaak antwoorden die ik hoor wanneer ik vraag waarom de hond in een
dierenasiel is geplaatst.

Maar ook honden die aan een boom zijn vastgebonden (baasje moest toch op vakantie)
of aan hun lot in een bos zijn overgelaten ( broodfokker die zijn oudere dekteven moest
kwijtraken) komen in een dierenasiel terecht. Hoe dan ook de aanschaf van een oudere hond via
een asiel is zeker een waardevolle optie voor mensen met een wat beperktere beurs en wat
zeker is dat U een dier een tweede kans geeft. IK HEB VEEL WAARDERING VOOR DE
MENSEN DIE ZICH OP EEN DERGELIJKE MANIER INZETTEN EN DIEREN EEN TWEEDE
KANS GEVEN.

Ook de aanschaf van een oudere hond via een rasvereniging kan ik de aspirant koper van harte
aanbevelen. De meeste verenigingen kennen een herplaatsingsadres.
Belangeloos worden rashonden al dan niet tegen een kleine vergoeding door de rasvereniging
herplaatst. Voor teven betekent dit overigens dat deze meestal zijn gesteriliseerd (niet
interessant voor malafide fokkers).
Ik wens U veel succes met uw keuze en hoop dat U heel, heel veel plezier mag beleven aan uw
hond.......

Jaqueline Monnier.